27.01.2013 г.

Как да не бъдете трол...


Ако не желаете да бъдете смятан/а за трол, за предпочитане е да не използвате следните фрази или техни варианти, носещи същия смисъл, като долуизброените.


“това са глупости” Никой не те принуждава да се занимаваш с нещо, което смяташ за глупаво. Никой не те спира да се съсредоточиш върху темите, които смяташ за умни.
“много сте ми смешни” Спокойно се забавлявай, кискай се до полуда в самотата на дома си, търкаляй се по пода, ако желаеш – но не е нужно да ни осведомяваш за това.
“защо обсъждате това, а не нещо друго” Това че се занимаваме с определен проблем, не означава, че не се интересуваме и не се ангажираме и с други проблеми. Ако сте сигурни, че най-добре знаете кой е най-важния проблем, не стойте и не чакайте ние да се заемем с него – дайте ни добър пример.
“не обръщай внимание на хорското мнение” или “проблемът си е в теб” Обществото не се състои от напълно независими единици, всеки от които живее в своя собствена реалност. Проблеми в обществото,  които срещат големи групи хора, не се решават индивидуално, с позитивно мислене и самохипноза. Да прехвърляш вината върху индивидът, който изпитва проблем, е добър начин истинският проблем да не бъде разрешен.  
“вие мразите мъжете/жените/религията/фейсбук” Ние мразим дискриминацията и двойните стандарти. Ако тази дискриминация е проявена от мъже/жени/религия/фейсбук, то ние сме критични към дискриминацията, както и към тези, които я проявяват.
“точно вие сте сексистите” или “вие сте тези, които налагат стереотипи” Ние говорим за сексизъм и за стереотипи. Ако обсъждането на даден проблем те прави виновник за него, тогава дайте да не дискутираме педофилията, че току-виж сме изнасилили някое дете.
“искате да забраните еди-какво си” Нищо не искаме да забраняваме. А дори да искахме, нямаме реална власт да го направим. Не сме нито политически лидери, нито законодатели, нито дори официална медия. Това което правим е, че повдигаме внимание към определени проблеми и ги анализираме.
“искате двата пола да бъдат еднакви, ама няма да стане защото еди-какво си” Никой тук не се бори за унифициране на двата пола и заличаване на разликите помежду им. Това, за което говорим е равнопоставеност и равностойно отношение, независещо от пола на човека. 
“правите от мухата слон”, “преувеличавате” Наше право е да решим кои проблеми са достатъчно значими, за да ги обсъждаме. Ако дискусията ти се струва излишна, твое право е да я игнорираш. 
такъв е живота”, “това е реалността”, “така работи света” Живота е такъв, какъвто дадено общество си го направи. Не съществуват универсални социални правила, извън времето и пространството, които да важат за всички общества.
“аз съм жена и не ми пречи” или “приятелката ми казва, че това са глупости” По една случайност някои от нас също са жени, пък ни пречи. Шокиращо, а?
“и мъжете имат същия проблем” Проблемът може да изглежда еднакъв на повърхността, но зад него се крие различна динамика. Едно и също действие/събитие има различно значение/резултат, в зависимост от социалното положение, престиж и влияние  на участниците.  Например, ситуация в която казваш на шефа си “ти си идиот” е различна от ситуация, в която шефът ти казва “ти си идиот”. Една и съща фраза – някой нарича някого идиот – има съвсем различни последствия. Хетеросексуалните бели мъже, независимо дали го желаят, са привилигерована група. Отношението, което получават и действията, които могат да си позволят, не могат да бъдат сравнявани едно към едно с преживяванията на останалите, маргинализирани групи. Това, че те също са жертва на стереотипите и на социалните конструкти на обществото просто доказват колко неработещи са споменатите конструкти.
“точно жените измислят и прилагат тези стереотипи” За съжаление наличието или липсата на хромозоми не те прави имуниран към глупави действия, секситко/расистко/ксенофобно отношение. Да, със сигурност има жени, които се държат по определения начин, както има и мъже. Нито жените, нито мъжете обаче споделят кошерен разум като пол, така че отделните индивиди е хубаво да бъдат оценявани сами за себе си, според собствените им действия.
“стереотипите съществуват, понеже работят” Нашите стереотипи не са същите като стереотипите преди сто години или на другия край на света. Стереотипите, дори когато работят, не са даденост, която да не може да бъде променена или да изчезне напълно.
“жените трябва да са истински жени, мъжете – истински мъже” Което би било разумно, ако дефиницията за “истински” мъже и жени не беше изкуствено създадена. Човек не се ражда завършен индивид, той/тя се формира под влияние на обществото, което си има съществуваща и изградена представа какво е мъжко или женско. Които представи и идеали са били създадени и развити от хората, а не са били пратени по небесния факс.
“само на вас ви пречи еди-кое си” или “останалите жени нямат нищо против” Тъй като честичко използваме и се допитваме до разни статистики, изследвания, анализи, коментари, а не си изсмукваме темите от пръстите, това твърдение не отговаря на истината. Самият факт, че ние коментираме темата, означава, че не ВСИЧКИ споделят едно и също мнение.
“природата е решила” “вродения инстинкт” “вселенските закони” Освен ако не говорим за физика, вселенските закони са нещо неясно, поне що се отнася до човешкият вид. И става още по-неясно, при положение, че ние сме единственият интелигентен и осъзнат вид на планетата, съответно единственият начин да разберем какво е правилно или не е правилно е на принципът на пробата и грешката. Още една любопитна мисъл – при положение, че ние сме създадени от природата, всичко, което ние правим е природно. А вече моралът като концепция ние си го измисляме изцяло, защото и да разбием Вселената на прах, пак няма да намерим и атом милосърдие, електрон честност или молекула морал.
“сами се поставяте в ролята на жертва” Точно така. Специално поискахме да се родим такива, каквито сме. А ако знаете колко труд хвърлихме преди това, за да създадем общество, което има купища проблеми… като расизъм, сексизъм, глад, убийства, омраза… Хубаво е, че някой оценява труда ни.
Източник: ILLFB

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите вие?