23.01.2013 г.

Пътят
 • Неравен и лъкатушещ е Пътят.
 • Пътят е съществувал преди небето и земята.
 • Диханието на едни сгрява, на други смразява.
 • Което се извисява, всякога почива върху основи.
 • Добродетелта не дължи своята извисеност на никого, освен на самата себе си.
 • Достигнеш ли до успеха - оттегли се.
 • Всяко нещо е породено от друго.
 • Формата е празнота, празнотата е форма.
 • Мъдрият се бои от известността като от безчестие.
 • Поражението е основа на успеха.
 • Мъдрият не иска да бъде ценен като нефрит, нито подминаван като камък.
 • Което е над доброто, често е по-лошо от злото.
 • Тъй като аз не си съпернича с никого, никой не може да си съперничи с мен.
 • Досегът със смъртта е освобождение от страха.
 • Твърде далеч на изток - това е запад.
 • Достойният проявява добродетелност, без да го съзнава, долният я проявява с умисъл.
 • Да видиш себе си, е проницателност.
 • Който говори много, често е принуден да мълчи.
 • Бъди скъперник на думи, и нещата сами ще се подредят.
 • Искрените думи не са красиви. Красивите думи не са искрени.
 • Който говори малко, е естествен и в съзвучие с природата.
 • Който не иска нищо, има всичко.
 • Когато народът не се бои от властниците, значи очаква друга власт.
 • Поетът умее да свири на арфа без струни, а сетне да даде отговор на онези, които твърдят, че не са чули музиката.
 • Добър съм с добрите, добър съм и с недобрите. И така трупам доброта.
Лао- Дзъ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Какво мислите вие?